Tag Archives: scorpio tours

Тумане

  Манастир Тумане је православни манастир Епархије браничевске Српске православне цркве. На­ла­зи се на де­вет ки­ло­ме­та­ра уда­ље­но­сти од Го­луп­ца, у под­нож­ју гол­у­бач­ких пла­ни­на, окру­жен шу­мом, на ле­вој оба­ли Ту­ман­ске ре­ке. Захваљујући верском туризму манастир је постао најпосећенији манастир на простору Србије с