InfoOPŠTE NAPOMENE

 
NAPOMENE ZA VIZNI REZIM I PUTNE ISPRAVE:

Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu. Prilikom prijave na prodajnom mestu dostaviti kopiju pasoša. Za putnike, državljanine Srbije, koji poseduju crveni, biometrijski pasoš nije potrebna viza za Grčku. Putnici koji poseduju stare, plave pasoše u obavezi su da sami apliciraju za individualnu grčku vizu. Po uplati celokupnog iznosa aranžmana, agencija obezbeđuje vaučer i garanciju, koji su neophodni za podnošenje zahteva za vizu.
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju ne dobijanja grčke vize i u tom slučaju smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 10. Opštih uslova putovanja agencije Serbone turs-a.. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

PREDSTAVNIK

Organizator obezbeđuje prisustvo predstavnika, koji je na usluzi gostima u okviru realizacije programa. Angažovan je u cilju pružanja informacija i saveta vezanih za boravak i aktivnosti korisnika usluga.
Sa gostima predstavnik komunicira preko info tabli, istaknutim na ulazima u smeštajne objekte, na kojima
je objavljeno i vreme redovnog dežurstva ili na određenom mestu u letovalištu ili u samom objektu. Za hitne slučajeve predstavnik je danonoćno dostupan na mobilni telefon i obavezan je na asistenciju.
OSTALE NAPOMENE:

• cena je garantovana za uplaćeni deo aranžmana, a promenljiva je za neuplaćeni deo samo u slučaju promena na monetarnom tržištu.

• organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti

• potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

• za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.

LEGENDA
Oznaka Objašnjenje

*
Sve cene koje su označene znakom “*” (zvezdica) podrazumevaju predsezonske i postsezonske cene, a koje obuhvataju prevoz autobusom i smeštaj u odabranom objektu po osobi. . Cena paket aranžmana sa ovom oznakom se umanjuje za 25 eura ukoliko se koristi sopstveni prevoz.

S

Studio. Podrazumeva sobu u kojoj se kuhinjski blok i ležajevi nalaze u istoj prostoriji.

• Dvokrevetni studio: 2S,
• trokrevetni studio: 3S,
• četvorokrevetni studio: 4S,
• dvokrevetni studio sa pomoćnim ležajem: 2+1S,
• dvokrevetni studio sa dva pomoćna ležaja: 2+2S,
• trokrevetni studio sa pomoćnim ležajem: 3+1S.

A

Apartman. Podrazumeva spavaću sobu fizički odvojenu od kuhinjskog bloka (običnim ili harmonika vratima).

• Četvorokrevetni apartman: 4A,
• Četvorokrevetni apartman sa tri obična i jednim pomoćnim ležajem: 3+1A,
• Četvorokrevetni apartman sa dva obična i dva pomoćna ležaja, od kojih su dva u spavaćoj sobi, a dva u prostoriji sa kuhinjom: 2+2A.

M

Mezonet. Podrazumeva sobu koja se sastoji iz dva nivoa, koji su fizički odvojeni unutrašnjim stepeništem.

• Četvorokrevetni mezonet: M4.

D

Dupleks apartman. Veliki apartman sa dve spavaće sobe i prostorijom sa kuhinjom.

• Četvorokrevetni dupleks apartman sa po dva kreveta u svakoj spavaćoj sobi: 4D

NA

Najam apartmana. Podrazumeva zakup apartmana ili studija u određenom periodu, a bez korišćenja organizovane ishrane, bez obzira da li se odabrani smeštaj nalazi u hotelu ili privatnom smeštaju.

BB

Noćenje sa doručkom. Korišćenje usluge doručka u hotelu.

HB

Korišćenje usluge dva obroka po program u hotelu (najčešće doručak i večera)

FB

Pun pansion. Korišćenje pune usluge ishrane u hotelu (sva tri obroka)

ALL INC

Sve uključeno. Korišćenje usluge punog pansiona, užina, pića u toku dana u odabranom hotelu. Ova usluga razlikuje se u svakom hotelu i u svakoj zemlji, stoga Vas molimo da se o njoj detaljnije raspitate kod svog agenta prilikom uplate
Scorpio tours doo licenca OTP br. 24 od 21.03.2013.